Quy trình thuê

Hướng dẫn quy trình cơ bản trong thuê máy móc xây dựng tại Cần Thịnh

  1. Bàn bạc thống nhất, đưa ra phương án thi công tối ưu
  2. Xem hiện trường thống nhất hợp đồng.
  3. Máy móc kéo tới công trường. Phổ biến an toàn lao động và kiểm tra máy móc trước khi vận hành.
  4. Nghiệm thu và hoàn tất thủ tục 2 bên.
Mọi chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Cần Thịnh
  • Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Mã số thuế: 4300800491
  • Phone: 0977 612 197
  • Email: congtycanthinh@gmail.com
  • Website: https://canthinh.com