Can Thinh Cho Thue Xe Ui Compressed
Can Thinh Cho Thue Xe Ui Compressed

Liên hệ hợp tác

Quý khách hàng, công ty có nhu cầu hợp tác với Công ty TNHH Cần Thịnh có thể liên hệ cho Cần Thịnh để trao đổi chi tiết. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách.
  • Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Mã số thuế: 4300800491
  • Phone: 0977 612 197
  • Email: congtycanthinh@gmail.com
  • Website: https://canthinh.com