Tầm nhìn của công ty Cần Thịnh : trở thành công ty hàng đầu Việt Nam vươn ra thế giới.

Tầm nhìn Cần Thịnh

Mục tiêu: đến năm 2022 trở thành công ty hàng đầu Quảng Ngãi

Giá trị cốt lõi của công ty: Uy tín – Trách nhiệm – Tâm huyết- Sáng tạo.

Uy tín: uy tín được đặt lên hàng đầu của công ty. Uy tín gắn liền với sự sống còn của công ty.

Trách nhiệm: luôn cam kết hoàn thành tốt công việc công ty đã được giao. Và nhận khiếm khuyết về mình khi làm không tốt. Sẵn sàng sửa sai khi xảy ra.

Tâm huyết: tâm huyết với công việc chung, sự nghiệp chung. Tận tâm, tận tụy với nó.

Sáng tạo: luôn đổi mới, sáng tạo để phù hợp với thực tiễn và hiệu quả tối ưu nhất trong công việc.